Skip to main content

Gautas Finansų ministerijos atsakymas į Asociacijos siųstą raštą dėl "žymėto" gazolio naudojimo

Kaip jau rašėme anksčiau, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos Teisės departamento direktorė prieš naujuosius metus išsiuntė Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms informaciją, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. žemės ūkio produkcijos gamyboje naudojamose transporto priemonėse bei specialiuose automobiliuose, naudojamuose  žemės ūkio gamybai aptarnauti, negalima naudoti „žymėto“ gazolio, nors žemės ūkio produktų gamybos pavyzdžių priede transportuojant žemės ūkio produkciją į derliaus priėmimo vietą, gabenant remontui ar žemės ūkio gamyboje būtinas priemones ir pan., naudoti gazolį, turintį akcizo lengvatą, galima.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija š. m. sausio 4 d. raštu kreipėsi į LR finansų ministrę G. Skaistę, LR žemės ūkio ministrą K. Navicką ir į Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR finansų ministerijos, prašydama panaikinti šį prieštaravimą ir nustatyti, kad žemės ūkio darbams atlikti ar jų atlikimui aptarnauti (pvz., derliui gabenti į sandėlius ar realizavimo vietas) būtų naudojamas lengvatinį akcizo tarifą turintis gazolis nustatytų leistinų kiekių ribose. Juk su plūgu mes negalime vežti grūdų, obuolių, pieno ar augalų apsaugos produktų ir pan.

Š. m. sausio 9 d. gavome atsakymą iš Finansų ministerijos, kuriame finansų viceministrė R. Bilkštytė dėkoja už pateiktą nuomonę ir išdėstytus argumentus.

Taip pat rašte pažymima, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, bendradarbiaudama su Finansų ministerija, Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybine mokesčių inspekcija, parengė Lietuvos Respublikos Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 581, 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 7, 9, 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą ir Lietuvos Respublikos Akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje šių projektų registracijos Nr. 24-1019 ir Nr. 24-1020), kuriais siūloma suteikti galimybę gazolius, skirtus naudoti žemės ūkio veiklos subjektams, naudoti visose transporto priemonėse, skirtose žemės ūkio produktų gamybai.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija