Skip to main content

Europos Komisija priėmė Asociacijos skundą dėl galimai Reglamento 2021/2115 nuostatas pažeidžiančio išmokų ekoschemoms sumažinimo didesniam negu 300 ha plotui

Žemės ūkio ministerija 2023 m. gruodžio 14 d. pateikė Strateginio plano pakeitimą, kuriame siūloma intervencinėms priemonėms

TI05eko1.1, Veiklos ariamojoje žemėje - Augalų kaita

TI05eko1.2, Veiklos ariamojoje žemėje - Tarpiniai pasėliai

TI05eko1.4, Veiklos ariamojoje žemėje - Sertifikuotos sėklos naudojimas

TI05eko1.8, Veiklos ariamojoje žemėje - Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos

KP01ekū Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai

nustatyti valdos ribinio dydžio reikšmę – 300 ha, kurią viršijus, 15 proc. mažėtų kompensacinės išmokos.

Pasak Žemės ūkio ministerijos, pakeitimai buvo padaryti dėl pasikeitusių ekonominių sąlygų bei siekiant išvengti perkompensavimo ir subalansuoti stambių ir smulkių ūkių santykį, užtikrinant tiek masto ekonomiją, tiek galimybę lanksčiai prisitaikyti prie rinkos poreikių ir pokyčių, užtikrinant teikiamos paramos veiksmingumą ir proporcingumą, taip pat siekiant efektyviai prisidėti prie BŽŪP tikslų (SO4, SO5, SO6 ir SO9) įgyvendinimo, švelninant klimato kaitą, tvariau valdant gamtos išteklius, saugant bioįvairovę, remiant aukštos kokybės maisto produktų gamybą, taip pat įvertinus ekologinių ūkių situaciją bei siekiant užtikrinti lygiavertes paramos sąlygas tarp ekologiškai ir įprastiniu būdu ūkininkaujančiųjų.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija mano, kad Žemės ūkio ministerijos siūlomas išmokų mažinimas neatitinka Reglamentu 2021/2115 keliamų tikslų ir išmokų skyrimo principų bei apskaičiavimo metodų ir kreipėsi į Europos Komisiją su skundu dėl teikiamų pakeitimų nepatvirtinimo.

Europos Komisija atsiuntė patvirtinimą, jog Asociacijos skundas priimtas ir bus nagrinėjamas ES nustatyta tvarka.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija