Skip to main content

BALANDŽIO 30 D. 9 VAL. NUOTOLINIAI KRAŠTOVAIZDŽIO ELEMENTŲ ĮBRAIŽYMO PARAIŠKŲ PRIĖMIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE MOKYMAI

VĮ Žemės ūkio duomenų centras informuoja:

Siekdami užtikrinti tinkamą paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškų priėmimą ir tikslesnį ir spartesnį deklaruojamų kraštovaizdžio elementų įbraižymą pareiškėjų žemės ūkio valdų plotuose, kviečiame dalyvauti kraštovaizdžio elementų įbraižymo Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje mokymuose.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu per programą „Teams“ balandžio 30 d. nuo 9 val. iki 12 val.

Pridedame nuotolinių mokymų nuorodą https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThhYmYzNmEtZDczMi00MWJmLWFkMjMtNWNjMGU3N2MzNTQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c29631f-027a-4aec-98d1-be0cc8883016%22%2c%22Oid%22%3a%22a6b43e51-26af-4c7a-9985-df8584af22b6%22%7d 

Ją paspaudę arba įvedę į naršyklę prisijungsite prie mokymų.