Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje
2018-03-23
Copa ir Cogeca ragina užtikrinti vienodas sąlygas ES trąšų rinkoje Plačiau

2018-03-10
Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena! Plačiau

2018-03-06
Dėl 2018 m. pasėlių deklaravimo taisyklių Plačiau

2018-02-23
PENKIOS ES ŠALYS "ATSISAKO" UŽPILDYTI BREXIT BIUDŽETO SPRAGĄ Plačiau

2018-02-19
Visuotinio žemdirbių suvažiavimo, įvykusio š. m. vasario 9 d., rezoliucija Plačiau

2018-02-15
Su 100-uoju Valstybės atkūrimo gimtadieniu! Plačiau

2018-01-31
Š. m. vasario 9 d. Lietuvos visuotinis žemdirbių suvažiavimas. Prašome aktyviai dalyvauti! Plačiau

2018-01-29
Europos pieno gamintojų košmaras - didžiulės ES pieno miltelių atsargos Plačiau

2018-01-26
Paskelbtas Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo patvirtinama parama nuo potvynių bei liūčių nukentėjusiems Lietuvos žemdirbiams Plačiau

2018-01-18
Europos Parlamentas planuoja įkurti specialųjį komitetą pesticidams Plačiau

2018-01-12
Viešas laiškas "NEGALIMA TYLĖTI, KAI VIEŠAI SAKOMA NETIESA!" Plačiau

2018-01-10
Pasirašykite peticiją: Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių ūkininkų! Plačiau

2018-01-10
Diskusijos dėl Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio ir maisto politikos po 2020 m. Plačiau

2017-12-21
Linksmų švenčių! Plačiau

2017-12-20
Žemės ūkio ministerija informuoja, kad tręšti laukus galima iki gruodžio 31 d. Plačiau

2017-12-20
LŽŪBA raštas dėl reikalavimų ūkininkaujantiems intensyvaus karsto zonose, kurios nepriskirtos vietovėms su specifinėmis kliūtimis Plačiau

2017-12-11
Europos Komisijos Komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui “Maisto ir ūkininkavimo ateitis” Plačiau

2017-12-10
Konferencijos žemės ūkio įmonių vadovams ir vyr. buhalteriams – finansininkams medžiaga Plačiau

2017-12-05
Žemės ūkio ministerija informuoja, kad tręšti laukus galima iki gruodžio 15 d. Plačiau

2017-11-30
Š. m. gruodžio 1 d. bus pasirašoma deklaracija dėl pieno sektoriaus strategijos gairių įgyvendinimo Plačiau

2017-11-29
Lietuvos ūkininkų sąjungos ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos raštas COPA ir COGECA Prezidiumams Plačiau

2017-11-29
Komunikatas „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“. Lanksti, sąžininga ir darni bendra žemės ūkio politika Plačiau

2017-11-27
Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybos raštas dėl pesticidų naudojimo draudimo Plačiau

2017-11-24
LŽŪBA raštas Aplinkos ir Žemės ūkio ministrams dėl tręšimo sezono pratęsimo Plačiau

2017-11-24
Bendroji žemės ūkio politika po 2020 m. neturi žlugdyti Lietuvos žemės ūkio sektoriaus modelio Plačiau

2017-11-21
Dėl 2017 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo Plačiau

2017-11-15
Žemės ūkio ministerija informuoja, kad pratęsiamas tręšimo sezonas Plačiau

2017-11-14
Europos Komisija paskelbė viešąsias konsultacijas dėl augalų apsaugos produktus ir pesticidų liekanas reglamentuojančių ES teisės aktų vertinimo Plačiau

2017-11-07
Žemės ūkio paskirties žemės pardavimas: Europos Komisija paskelbė gaires valstybėms narėms [Komunikatas pateikiamas lietuvių kalba] Plačiau

2017-10-30
Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybos raštas dėl rezervinio (stabilizavimo) fondo papildymo Plačiau

2017-10-19
Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybos raštas dėl laikino žemdirbių atleidimo nuo kai kurių mokesčių Plačiau

2017-10-18
VMI raštas dėl žemės ūkio subjektų patiriamų išlaidų melioracijos ir kelių tvarkymui priskyrimo leidžiamiems atskaitymams Plačiau

2017-10-12
Visi nukentėję žemdirbiai raginami nedelsiant kreiptis į savivaldybes Plačiau

2017-10-06
Toms ir tiems, kurie mano, kad jie Lietuvos žemę myli labiau nei kiti (Seime svarstomo LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo kontekste) Plačiau

2017-10-04
Melioracijos likimas jaudina ir ūkininkus, ir valdžią (ir Asociacijos nuomonė) Plačiau

2017-09-28
Asociacija kreipėsi į Europos Komisiją dėl pesticidų naudojimo draudimo Žalinimo plotuose Plačiau

2017-09-26
Vyriausybėje įvyko pasitarimas žemdirbiais aktualiais klausimais Plačiau

2017-09-22
Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja: dėl įsipareigojimų vykdymo esant blogoms oro sąlygoms Plačiau

2017-09-22
Š. m. rugsėjo 21 d. posėdžiavo Lietuvos žemės ūkio ir maisto taryba Plačiau

2017-09-20
Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad paramos lėšos pasieks jau netrukus Plačiau

2017-09-20
COPA-COGECA seminaras „Žalinimas būsimojoje BŽŪP“ Plačiau

2017-09-18
LŽŪBA raštas dėl LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Plačiau

2017-09-11
LŽŪBA raštas dėl mokestinių įstatymų projektų Plačiau

2017-09-04
Žemdirbių sąskaitas pasiekė nacionalinė parama už parduotą pieną Plačiau

2017-08-31
Negalint įvykdyti įsipareigojimų – pranešti NMA Plačiau

2017-08-31
LŽŪBA atsiliepimas į LR žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio žemės ūkio sričiai vertinimą Plačiau

2017-08-29
NMA: Svarbu planuojantiems modernizuoti žemės ūkio valdas Plačiau

2017-08-24
Užpildykite klausimyną - Europos Komisija kviečia pareikšti nuomonę, kaip užtikrinti sąžiningesnę maisto tiekimo grandinę Plačiau

2017-08-24
Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad pieno gamintojams bus išmokėta 15,8 mln. Eur Plačiau

2017-07-31
LŽŪBA ir LŪS raštas dėl ES lėšų perkėlimo iš vieno ramsčio į kitą Plačiau