Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje
2016-12-08
Š. gruodžio 8 d. Europos Komisija 2017 m. pabaigoje paskelbs Komunikatą dėl BŽŪP ateities Plačiau

2016-12-05
Diskusijos dėl Tiesioginių išmokų ateities (Bendroji žemės ūkio politika po 2020 m.) Plačiau

2016-12-02
Š. m. gruodžio 2 d. Dėl gamtos globalaus atšilimo kalta karvė, tos pačios gamtos tvarinys Plačiau

2016-11-28
Dėl Žemės ūkio ministerijos perkėlimo į Kauną Plačiau

2016-11-28
Įgyvendinant Europos pieno sektoriaus teisės aktų rinkinį stiprinama pieno gamintojų padėtis tiekimo grandinėje Plačiau

2016-11-28
Copa ir Cogeca remia Europos Komisijos ataskaitą dėl “Pieno paketo” veikimo, ragindama pratęsti jo taikymą po 2020 m. Plačiau

2016-11-25
Įvyko konferencija „Iššūkiai ir galimybės pieno ūkiams 2017“ Plačiau

2016-11-23
Dėl numoduliuotų lėšų kompensavimo Plačiau

2016-11-16
Pasiūlyti esminių ES išmokų ūkiams pokyčiai po 2020 m. Plačiau

2016-11-14
Š. m. lapkričio 14 d. Europos Komisijos Žemės ūkio rinkų darbo grupės rekomendacijos dėl ūkininkų padėties maisto tiekimo grandinėje Plačiau

2016-11-08
Š. m. lapkričio 4 d. įvyko konferencija „Žemės ūkis ir klimato kaita: pasitinkant naujus iššūkius“ Plačiau

2016-11-03
Š. m. spalio 27-28 d. įvyko Europos Komisijos Civilinio dialogo ir COPA-COGECA darbo grupių „Pienas ir pieno produktai“ posėdžiai Plačiau

2016-10-27
Įsakymas dėl tręšimo sąlygų 2016 metais nustatymo Plačiau

2016-10-26
Š. m. spalio 25 d. trečioji J. C. Junckerio vadovaujamos Komisijos metinė darbo programa „Sauganti, galių teikianti ir ginanti Europa“ Plačiau

2016-10-26
Š. m. spalio 25 d. 2017 metų Komisijos darbo programa. Klausimai ir atsakymai Plačiau

2016-10-26
Solveiga Mamavičienė. Melžiama karvė staklėmis netaps Plačiau

2016-10-26
DĖL PASĖLIŲ DRAUDIMO IR DALIES DRAUDIMO ĮMOKŲ SUSIGRĄŽINIMO Plačiau

2016-10-25
LŽŪBA raštas Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos Plačiau

2016-10-24
Š. m. spalio 19 d. COPA-COGECA „Mokslinių tyrimų“ darbo grupės posėdis Plačiau

2016-10-18
Kaimo plėtros konferencija, Korkas-2 Plačiau

2016-10-13
Š. m. spalio 5-7 d. COPA-COGECA organizuotas Europos ūkininkų kongresas: Inovacijų ir maisto teikimo grandinės sureguliavimo svarba Plačiau

2016-10-12
1996 ir 2016 m. Korko konferencijų deklaracijos Plačiau

2016-10-04
Investicijų planas Europai: 160 milijonų eurų žemės ūkio MVĮ (mažoms ir vidutinėms įmonėms) Vengrijoje Plačiau

2016-10-03
COPA-COGECA generalinio sekretoriaus kreipimasis į komisarą Phil Plačiau

2016-09-30
Dėl LR Seimo narių grupės prašymo ištirti teisės akto atitikimą LR Konstitucijai Plačiau

2016-09-30
LŽŪBA raštas dėl „ES Baltijos jūros regiono strategijos ir jos ryšio su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa“ koordinavimo su kitomis ES valstybėmis ES BJRS kontekste Plačiau

2016-09-29
LŽŪBA raštas dėl azoto prietakos iš Lietuvos į Baltijos jūrą šuolio 43 proc. 2014 metais bei 2013 m. spalio 3 d. Kopenhagos deklaracijoje patvirtintų maisto mažinimo tikslų persiderėjimo Plačiau

2016-09-27
Dėl 17 verslo apskaitos standarto “Biologinis turtas” metodinių rekomendacijų pakeitimo projekto Plačiau

2016-09-23
LŽŪBA raštas dėl LR ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 1, 2, 3, 6, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Plačiau

2016-09-09
LŽŪBA raštai dėl LR žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros, LR pridėtinės vertės mokesčio, LR pelno mokesčio įstatymų pakeitimų projektų Plačiau

2016-09-06
LŽŪBA raštas dėl ES tikslinės paramos Lietuvos pieno sektoriui paremti Plačiau

2016-08-26
Susietoji parama nuo 2017 metų: į ką reikia atkreipti dėmesį Plačiau

2016-08-08
LŽŪBA raštas dėl Vandenų srities plėtros 2016-2021 metų programos projekto Plačiau

2016-08-04
Europos pieno produktų kainos stiprėja Plačiau

2016-07-26
Interviu su LŽŪBA generaliniu direktoriumi Jonu Sviderskiu laikraštyje "Ūkininko patarėjas" apie paramą pieno sektoriui Plačiau

2016-07-22
LŽŪBA raštas dėl EK paramos reglamentų pieno sektoriui projektų Plačiau

2016-07-13
LŽŪBA raštas dėl VĮ "Pieno tyrimai" pertvarkymo Plačiau

2016-07-12
Informacija ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos (2016-07-18) diskusijoms dėl paramos pieno sektoriui Plačiau

2016-07-05
Įvyko Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos XXIV narių suvažiavimas Plačiau

2016-06-22
COPA-COGECA "Pieno ir pieno produktų" darbo grupės neeilinis posėdis: kreiptis į EK dėl skubios finansinės paramos pieno gamintojų pinigų srautams Plačiau

2016-06-16
Kaip suremontuoti Europos žemės ūkį (strategų, ekspertų, politikų įžvalgos dėl būsimosios BŽŪP) Plačiau

2016-06-14
Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos žemės ūkio ministrų pareiškimas dėl bendrosios rinkos priemonių Plačiau

2016-06-14
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ministerijai dėl akcizo mokesčio ir Žemės ūkio ministerijos darbuotojo Z. Medingio veikimo vertinimo Plačiau

2016-06-14
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms dėl Lietuvos pozicijos Aplinkos ministrų tarybos darbotvarkės klausimu „dėl Paryžiaus susitarimo ratifikavimo“ Plačiau

2016-06-13
Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 m., aprašas Plačiau

2016-06-10
Bendroji žemės ūkio politika po 2020 metų (ekspertų svarstymai) Plačiau

2016-06-09
Europos Parlamentas ragina pažaboti nesąžiningą prekybos centrų praktiką Plačiau

2016-06-02
Dėl ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo Plačiau

2016-05-31
XII Baltarusijos-Lietuvos ekonominis forumas Plačiau

2016-05-31
Kaip deklaruoti daugiametes pievas ir ganyklas Plačiau