Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje
2016-10-18
Kaimo plėtros konferencija, Korkas-2 Plačiau

2016-10-13
Š. m. spalio 5-7 d. COPA-COGECA organizuotas Europos ūkininkų kongresas: Inovacijų ir maisto teikimo grandinės sureguliavimo svarba Plačiau

2016-10-12
1996 ir 2016 m. Korko konferencijų deklaracijos Plačiau

2016-10-04
Investicijų planas Europai: 160 milijonų eurų žemės ūkio MVĮ (mažoms ir vidutinėms įmonėms) Vengrijoje Plačiau

2016-10-03
COPA-COGECA generalinio sekretoriaus kreipimasis į komisarą Phil Plačiau

2016-09-30
LŽŪBA raštas dėl „ES Baltijos jūros regiono strategijos ir jos ryšio su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa“ koordinavimo su kitomis ES valstybėmis ES BJRS kontekste Plačiau

2016-09-30
Dėl LR Seimo narių grupės prašymo ištirti teisės akto atitikimą LR Konstitucijai Plačiau

2016-09-29
LŽŪBA raštas dėl azoto prietakos iš Lietuvos į Baltijos jūrą šuolio 43 proc. 2014 metais bei 2013 m. spalio 3 d. Kopenhagos deklaracijoje patvirtintų maisto mažinimo tikslų persiderėjimo Plačiau

2016-09-27
Dėl 17 verslo apskaitos standarto “Biologinis turtas” metodinių rekomendacijų pakeitimo projekto Plačiau

2016-09-23
LŽŪBA raštas dėl LR ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 1, 2, 3, 6, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Plačiau

2016-09-09
LŽŪBA raštai dėl LR žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros, LR pridėtinės vertės mokesčio, LR pelno mokesčio įstatymų pakeitimų projektų Plačiau

2016-09-06
LŽŪBA raštas dėl ES tikslinės paramos Lietuvos pieno sektoriui paremti Plačiau

2016-08-26
Susietoji parama nuo 2017 metų: į ką reikia atkreipti dėmesį Plačiau

2016-08-08
LŽŪBA raštas dėl Vandenų srities plėtros 2016-2021 metų programos projekto Plačiau

2016-08-04
Europos pieno produktų kainos stiprėja Plačiau

2016-07-26
Interviu su LŽŪBA generaliniu direktoriumi Jonu Sviderskiu laikraštyje "Ūkininko patarėjas" apie paramą pieno sektoriui Plačiau

2016-07-22
LŽŪBA raštas dėl EK paramos reglamentų pieno sektoriui projektų Plačiau

2016-07-13
LŽŪBA raštas dėl VĮ "Pieno tyrimai" pertvarkymo Plačiau

2016-07-12
Informacija ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos (2016-07-18) diskusijoms dėl paramos pieno sektoriui Plačiau

2016-07-05
Įvyko Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos XXIV narių suvažiavimas Plačiau

2016-06-22
COPA-COGECA "Pieno ir pieno produktų" darbo grupės neeilinis posėdis: kreiptis į EK dėl skubios finansinės paramos pieno gamintojų pinigų srautams Plačiau

2016-06-16
Kaip suremontuoti Europos žemės ūkį (strategų, ekspertų, politikų įžvalgos dėl būsimosios BŽŪP) Plačiau

2016-06-14
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms dėl Lietuvos pozicijos Aplinkos ministrų tarybos darbotvarkės klausimu „dėl Paryžiaus susitarimo ratifikavimo“ Plačiau

2016-06-14
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ministerijai dėl akcizo mokesčio ir Žemės ūkio ministerijos darbuotojo Z. Medingio veikimo vertinimo Plačiau

2016-06-14
Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos žemės ūkio ministrų pareiškimas dėl bendrosios rinkos priemonių Plačiau

2016-06-13
Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 m., aprašas Plačiau

2016-06-10
Bendroji žemės ūkio politika po 2020 metų (ekspertų svarstymai) Plačiau

2016-06-09
Europos Parlamentas ragina pažaboti nesąžiningą prekybos centrų praktiką Plačiau

2016-06-02
Dėl ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo Plačiau

2016-05-31
Kaip deklaruoti daugiametes pievas ir ganyklas Plačiau

2016-05-31
XII Baltarusijos-Lietuvos ekonominis forumas Plačiau

2016-05-30
Komisijos nario Phil Hogan atsakymas į Europos Parlamento žodinį klausimą dėl priemonių, skirtų sumažinti krizę pieno sektoriuje Plačiau

2016-05-24
Europarlamentarai ragina visiškai permąstyti BŽŪP Plačiau

2016-05-20
Briuselyje įvyko COPA-COGECA organizuotas seminaras „Svarbiausi ateities BŽŪP iššūkiai“ Plačiau

2016-05-20
Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo elektroniniame žemėlapyje nuo 2016 m. jau matomi ir paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų bei dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksniai Plačiau

2016-04-27
Junckeris pripažįsta - europiečiai prarado tikėjimą ES Plačiau

2016-04-22
LŽŪBA raštas žemės ūkio ministrei dėl LR ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 pakeitimo įstatymo projekto Plačiau

2016-04-15
Pieno perdirbimo įmonių pelno rezultatai Plačiau

2016-04-14
LŽŪBA raštas Seimo Kaimo reikalų komiteto nariams dėl paramos pieno gamintojams Plačiau

2016-04-12
Europos Audito rūmai parengė ataskaitą Plačiau

2016-04-04
Informacija apie atnaujintas deklaravimo taisykles 2016 m. Plačiau

2016-04-01
LŽŪBA raštas valdžios institucijoms dėl LR žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 papildymo Plačiau

2016-04-01
LŽŪBA raštas Seimo nariams dėl įstatymo papildymo, nustatančio minimalią žalio pieno supirkimo kainą Plačiau

2016-04-01
Š. m. kovo 31 d. susitikimas su Europos Sąjungos Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaru P. Hoganu Plačiau

2016-04-01
Š. m. kovo 30 d. įvyko seminaras „Aktualūs finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai ir verslo apskaitos standartų pakeitimai“ Plačiau

2016-03-25
Su šv. Velykom! Plačiau

2016-03-18
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ministerijai dėl priemonių pieno ūkiui stabilizuoti ir pasiūlymų jas koreguoti Plačiau

2016-03-01
Nacionalinių emisijų direktyva (amoniako, metano, kietųjų dalelių emisijos apribojimai) Plačiau

2016-03-01
Įvyko Stebėsenos komiteto posėdis Plačiau

2016-02-29
COPA-COGECA (LŽŪBA yra jos narė) PASIŪLYMŲ, KAIP ĮVEIKTI DABARTINĮ RINKOS KRIZĖS, ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIUJE IR SUMAŽINTI PINIGŲ LIKVIDUMO PROBLEMŲ SĄRAŠAS Plačiau

2016-02-29
Europos Komisija paskelbė viešąsias konsultacijas dėl pirmųjų „Žalinimo“ įgyvendinimo metų. Atsakyti galima lietuvių kalba Plačiau

2016-02-24
Ministrė turi likti ir tęsti darbus Plačiau

2016-02-12
Lietuvos pieno produktų eksportas: pirmieji penki (rugpjūtis-gruodis) 2015-2016 embargo metų mėnesiai Plačiau

2016-02-12
Asociacijoje š. m. vasario 8-12 d. Plačiau

2016-02-05
Asociacijoje š. m. vasario 1-5 d. Plačiau

2016-02-03
Pratęstas pieno produktų privatus saugojimas Plačiau

2016-02-02
Susietosios paramos išmokų dydžiai Plačiau

2016-01-29
Š. m. sausio 25-29 d. Asociacijoje: Plačiau

2016-01-29
ES Žemės ūkio ir kaimo plėtros Komisaras P. Hoganas lankysis Kinijoje ir Japonijoje Plačiau

2016-01-26
Žemės ūkio ministerijos raštas dėl tiesioginių išmokų administravimo nuostatų 2016 m. Plačiau

2016-01-25
Š. m. sausio 25-29 d. Asociacijos atstovai: Plačiau

2016-01-22
Š. m. sausio 18-22 d. Asociacijos atstovai: Plačiau

2016-01-21
LŽŪBA raštas dėl naujojo Darbo kodekso projekto Plačiau

2016-01-20
Komisaras Hoganas siūlo teisingesnę ir skaidresnę sankcijų už tiesiogines išmokas sistemą Plačiau

2016-01-20
Karvių skaičiaus kitimas 2008-2016 m. skirtingo dydžio pieno ūkiuose Lietuvoje ir kai kuriuose rajonuose Plačiau

2016-01-18
Lietuvos pieno produktų eksportas: pirmieji keturi (rugpjūtis-lapkritis) 2015-2016 embargo metų mėnesiai Plačiau

2016-01-14
LŽŪBA generalinio direktoriaus Jono Sviderskio pareiškimas Žemės ūkio rūmų tarybai Plačiau

2016-01-14
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ministerijai dėl žemdirbių savivaldos organizacijų veiklos finansavimo peržiūrėjimo, siekiant užtikrinti tarptautinio bendradarbiavimo tęstinumą Plačiau

2016-01-07
Įvyko techninis posėdis dėl naujų žalinimo elementų 2016 m. Plačiau

2016-01-07
Lengvinama biurokratinė našta veislininkystės paramos gavėjams Plačiau

2016-01-06
Numatyta ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimo tvarka Plačiau

2016-01-05
2015 m. gruodžio 30 d. Aplinkos ministerijoje įvyko susitikimas dėl požeminio vandens, naudojamo žemės ūkyje, apmokestinimo Plačiau

2016-01-04
Vilniaus apygardos administracinis teismas atnaujino bylų nagrinėjimą Plačiau

2015-12-22
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų! Plačiau

2015-12-08
Derinimui pateiktas įsakymo dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo projektas Plačiau

2015-12-07
Pasirašytos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės Plačiau

2015-12-07
Įvyko žemės ūkio įmonių Asociacijos narių vadovų ir vyr. buhalterių-finansininkų konferencija Plačiau

2015-11-16
Pasirašytas LR aplinkos ir žemės ūkio ministrų įsakymas „Dėl tręšimo sąlygų 2015 metais nustatymo“ Plačiau

2015-11-13
ES Teisingumo Teismas pripažino negaliojančiu Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos iniciatyva apskųstą EK sprendimą dėl išmokų moduliacijos Plačiau

2015-11-11
LŽŪBA raštas žemės ūkio ir aplinkos ministrams dėl atleidimo nuo mokesčio už vandenį, naudojamą gyvulininkystės ūkiuose Plačiau

2015-11-09
Įvyko žemės ūkio įmonių Asociacijos narių šakų specialistų konferencija Plačiau

2015-11-04
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ministerijai dėl prioritetinės teisėkūros iniciatyvos poveikio vertinimo Plačiau

2015-11-02
LŽŪBA raštas Seimo Kaimo reikalų komitetui dėl 2016 m. Valstybės biudžeto projekto ir žemės ūkio sektoriaus finansavimo Plačiau

2015-10-22
LŽŪBA raštas dėl lėšų, skirtų daliniam netektų pajamų pieno sektoriuje kompensavimui, paskirstymo Plačiau

2015-10-15
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ministerijai dėl pasėlių deklaravimo taisyklių 2016 m. projekto Plačiau

2015-10-13
LŽŪBA raštai Žemės ūkio ministerijai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl deklaravimo Plačiau

2015-09-25
Į pagalbą pieno ūkiams dar vienas finansinis instrumentas Plačiau

2015-09-24
Informacija žiniai ir vertinimui Plačiau

2015-09-24
Informacija apie LR mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 pakeitimo įstatymo svarstymą arba „Kryžiaus kelias“, jei nori ką nors pakeisti Plačiau

2015-09-23
LŽŪBA raštas dėl ES paramos pieno gamintojams paskirstymo Plačiau

2015-09-23
LŽŪBA raštas Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkui dėl LR mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 pakeitimo įstatymo Plačiau

2015-09-17
Asociacijos el. pašto adresas - info@lzuba.lt Plačiau

2015-09-14
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiume Plačiau

2015-09-07
LŽŪBA raštas Seimo Kaimo reikalų komitetui ir Žemės ūkio ministerijai dėl LR ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Plačiau

2015-09-07
Viešas laiškas J.E. Prezidentei Plačiau

2015-08-05
LŽŪBA raštas žemės ūkio ministrei dėl juridinių asmenų diskriminavimo įgyvendinant BŽŪP 2014-2020 m. I ir II ramsčio priemones, skirtas jauniesiems ūkininkams Plačiau

2015-07-28
Lietuvos žemdirbiai prieš ES biurokratus Plačiau

2015-07-24
Europos Komisija š. m. birželio 19 d. notifikavo Lietuvos pagalbos schemą “Žalos atlyginimas už vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą (jei buvo taikytos prevencinės apsaugos priemonės) ir stumbrų padarytą žalą” Plačiau

2015-07-22
Lietuva pirmoji ketina pasinaudoti pieno produktų intervencija Plačiau

2015-07-22
Žemės ūkio ministerijos raštas dėl pluoštinių galenių plitimo kontrolės Plačiau

2015-07-16
Lietuvos pieno produktų eksportas 2014-2015 m. 1-5 mėn. Plačiau

2015-07-13
Lietuvos pieno produktų eksportas 2010-2015 m. I ketvirtį Plačiau

2015-07-10
Lietuviškų pieno produktų 2014 ir 2015 m. I ketvirčio eksporto palyginimas Plačiau

2015-06-18
LŽŪBA raštas žemės ūkio viceministrui dėl žalinimo reikalavimų įgyvendinimo Plačiau

2015-06-15
Š. m. birželio 12 d. Kretingalės KŽŪB įvyko išvažiuojamasis Asociacijos prezidiumo posėdis Plačiau

2015-06-10
LŽŪBA raštas žemės ūkio ministrei dėl žemės ūkio ministrų bendro pareiškimo nuostatų palaikymo Plačiau

2015-06-01
LŽŪBA raštas žemės ūkio viceministrui dėl įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto Plačiau

2015-05-29
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba organizuoja mokymus Plačiau

2015-05-28
LŽŪBA raštas žemės ūkio viceministrui dėl pluoštinio galenio plitimo kontrolės Plačiau

2015-05-27
LŽŪBA raštas Seimo Kaimo reikalų komiteto nariams dėl GMO Plačiau

2015-05-25
Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos aprašas Plačiau

2015-05-20
Čekijos Respublika 7 šalių tarpe nori apriboti mažmeninės prekybos tinklų galią Plačiau

2015-05-20
LŽŪBA raštas žemės ūkio ministrei dėl LR mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Plačiau

2015-05-20
LŽŪBA raštas LR Seimo Ekonomikos komitetui dėl LR mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Plačiau

2015-05-19
LŽŪBA raštas Seimo Kaimo reikalų komitetui ir Žemės ūkio ministerijai dėl siūlymų stabdyti paraiškų surinkimą Plačiau

2015-05-18
Klausimai-atsakymai. Pasėlių deklaravimas, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės už plotus, gyvulininkystė. Plačiau

2015-04-28
Žalinimas. Ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės (EASV) Plačiau

2015-04-23
Patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2015 metų Plačiau

2015-04-22
LŽŪBA raštas LR teisingumo ministerijai dėl įstatų keitimo mokesčio įvedus eurą Plačiau

2015-04-16
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ministerijai dėl LKP 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" įgyvendinimo taisyklių projekto Plačiau

2015-04-15
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ministerijai dėl LKP 2014-2020 m. programos priemonės "Investicijos į mat.turtą" veiklos srities "Parama investicijoms į ž.ū.valdas" įgyvendinimo taisyklių projekto Plačiau

2015-04-13
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ministerijai dėl siūlomų priemonių žemės ūkio taršai mažinti Plačiau

2015-03-19
LR aplinkos ministerijos informacija dėl stumbrų ir vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams Plačiau

2015-03-18
LR Seimo Kaimo reikalų komitetas atsižvelgė į LŽŪBA nuomonę ir nepritarė atsakomybės už srutų tvarkymą griežtinimui Plačiau

2015-03-17
LŽŪBA prašymu pasirašytas žemės ūkio ir aplinkos ministrų įsakymas dėl termino srutų įterpimui Plačiau

2015-03-02
Žemės ūkio ministro įsakymas dėl Tipinių grūdų ir (arba) rapsų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų Plačiau

2015-02-26
Bylos dėl moduliacijos ir PNTI sumažinimo nagrinėjimas Europos Teisingumo Teisme Plačiau

2015-02-18
Viešas laiškas J.E. Prezidentei Plačiau

2015-02-13
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ministerijai dėl priemonės "Investicijos į materialųjį turtą" Plačiau

2015-02-05
Su žemės ūkio ministre aptartos aktualijos Plačiau

2015-02-02
Raštas LR ŽŪR prezidiumo nariams dėl savivaldos savifinansavimo modelio tobulinimo Plačiau

2015-01-29
Pasirašytas žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-43 dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-1009 ,,Dėl susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015-2020 m. taisyklių patvirtinimo" pakeitimo Plačiau

2015-01-26
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos ir LR Žemės ūkio rūmų raštas Europos Komisijos nariui V. P. Andriukaičiui Plačiau

2015-01-26
Š. m. sausio 16 d. įvyko pirmasis šiemet Asociacijos prezidiumo posėdis Plačiau

2015-01-23
Š. m. sausio 23 d. susitikimas su Žemės ūkio ministerijos atsakingais darduotojais Plačiau

2015-01-12
Duobėtas kelias į teisingumą arba dirbant išvien kai ką galima pasiekti Plačiau

2014-12-22
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų! Plačiau

2014-12-10
Įvyko žemės ūkio įmonių Asociacijos narių vadovų ir vyr. buhalterių-finansininkų konferencija Plačiau

2014-11-24
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl tręšimo sąlygų 2014 m. nustatymo“ Plačiau

2014-10-30
Specialiajai paramai už pieną – per 42 mln. litų Plačiau

2014-10-29
Keičiamos technikos registravimo taisyklės Plačiau

2014-10-27
Š. m. spalio 24 d. įvyko LŽŪBA išplėstinis prezidiumo posėdis Plačiau

2014-10-15
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos ir Lietuvos daržovių augintojų asociacijos raštas LR finansų ministerijai Plačiau

2014-09-26
LŽŪBA raštas žemės ūkio ministrei ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriui Plačiau

2014-09-05
LŽŪBA raštas žemės ūkio ministrei dėl LR mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Plačiau

2014-09-03
LŽŪBA raštas žemės ūkio viceministrui dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės "Žemės ūkio valdų modernizavimas" Plačiau

2014-09-02
Bendrovių veiklos apžvalgos komentaras Plačiau

2014-09-01
Dėl LŽŪBA prezidiumo posėdžio š. m. rugsėjo mėn. Plačiau

2014-08-22
Žiniai šiek tiek informacijos apie bendrovių gyvulininkystės produkciją Plačiau

2014-08-22
Dėl pieno kainų ir paramos dar iki galo neaišku Plačiau

2014-08-20
Apie pieno kainas - pažyma Žemės ūkio ministerijai ir Vyriausybei Plačiau

2014-08-20
LŽŪBA raštas žemės ūkio ministrei V. Baltraitienei Plačiau

2014-08-14
Reikia spartos ir konkretumo Plačiau

2014-07-31
Dėl mokymų euro įvedimo klausimais LŽŪBA nariams Plačiau

2014-07-28
Agroverslo arbitražo teismas Plačiau

2014-07-22
LŽŪBA raštas LR žemės ūkio ir aplinkos ministerijoms dėl parengto LR aplinkos apsaugos įstatymo projekto Plačiau

2014-07-18
Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymas internetu Plačiau

2014-07-16
Nepaisydamas žemdirbių savivaldos prieštaravimų, LR Seimo Kaimo reikalų komitetas pasisakė už didesnę perskirstymo išmoką smulkiesiems ūkiams Plačiau

2014-07-07
Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę pateikimo Plačiau

2014-07-03
LŽŪBA raštas Seimo Kaimo reikalų komitetui dėl LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo nuostatų Plačiau

2014-06-30
LŽŪBA raštas Seimo Kaimo reikalų komitetui dėl vykdomosios valdžios funkcijų perdavimo ŽŪR Plačiau

2014-06-26
Kviečiame į išskirtinę žemdirbių vasaros šventę š. m. birželio 27 d. Plačiau

2014-06-20
Š. m. birželio 20 d. Aplinkos ministerijoje vyko pasitarimas dėl Aplinkos apsaugos įstatymo projekto Plačiau

2014-06-18
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiume Plačiau

2014-06-06
LŽŪBA raštas LR teisingumo ministrui Plačiau

2014-06-06
Įvyko susitikimas Aplinkos ministerijoje dėl juridinių asmenų atsakomybės už aplinkosaugos pažeidimus Plačiau

2014-06-06
Žemės ūkio ministerijos raštas apie seminarus dėl euro Plačiau

2014-06-03
Tartąsi dėl išmokų už galvijus ir kai kuriuos plotus nuo 2015 m. Plačiau

2014-05-30
LŽŪBA, ŽŪR, LKAA, LPA kreipimąsis į Premjerą dėl darbo grupės sudarymo Plačiau

2014-05-29
LŽŪBA prezidentas J. Kraujelis dalyvavo parengtų projektų dėl Žemės ūkio registrų integravimo aptarime Plačiau

2014-05-28
LŽŪBA raštas dėl LR aplinkos ministerijos parengto įstatymo projekto, diskriminuojančio žemės ūkio juridinius asmenis Plačiau

2014-05-22
LŽŪBA raštai Žemės ūkio ministerijai dėl LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo nuostatų ir dėl žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijų pildymo taisyklių Plačiau

2014-04-18
Su šv. Velykom! Plačiau

2014-04-17
LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo projektas, kuris bus svarstomas Seimo plenariniame posėdyje Plačiau

2014-04-15
LŽŪBA raštas žemės ūkio viceministrei dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių Plačiau

2014-04-10
Asociacijos narių vadovams ir specialistams - dėl žurnalo „Mano ūkis“ prenumeratos ir skaitomumo Plačiau

2014-04-04
Dėl dyzelinių degalų (gazolio) įsigijimo avansu Plačiau

2014-03-31
LŽŪBA raštas Seimo Kaimo reikalų komitetui dėl traktorių ir savaeigių mašinų neapmokestinimo už naudojimąsi keliais Plačiau

2014-03-26
Š. m. kovo 20 d. įvyko išvažiuojamasis "žalinimo" darbo grupės posėdis Plačiau

2014-03-20
Rezoliucija įteikta LR Seimo Pirmininkei, LR Ministrui Pirmininkui, LR žemės ūkio ministrui Plačiau

2014-03-19
Žiniai LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Plačiau

2014-03-18
Pasirašytas LR aplinkos ir žemės ūkio ministrų įsakymas „Dėl tręšimo sąlygų 2014 m. nustatymo“ Plačiau

2014-03-14
Š. m. kovo 14 d. įvykusio LŽŪBA ir LR Seimo Kaimo reikalų komiteto organizuoto susitikimo-diskusijos rezoliucijos projektas Plačiau

2014-03-14
Š. m. kovo 14 d. įvyko LŽŪBA ir LR Seimo Kaimo reikalų komiteto organizuotas susitikimas-diskusija Plačiau

2014-03-12
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos raštai LR Seimo Kaimo reikalų komitetui ir LR Vyriausybei dėl LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo projekto Nr. IX-1314 pakeitimo Plačiau

2014-02-26
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos, Lietuvos ūkininkų sąjungos ir Lietuvos grūdų augintojų asociacijos raštas LR Seimo Kaimo reikalų komiteto darbo grupei dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo sąlygų Plačiau

2014-02-21
Kviečia surengti akistatą Plačiau

2014-02-21
Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipėsi į ES Teisingumo Teismą prejudicinio sprendimo byloje dėl išmokų moduliacijos Plačiau

2014-02-11
LŽŪBA prezidiumo kreipimasis į LR Seimą, LR Vyriausybę, parlamentinių partijų frakcijas ir referendumo iniciatorius Plačiau

2014-02-10
LŽŪBA raštas Seimo Kaimo reikalų komitetui dėl žemės pardavimo saugiklių Plačiau

2014-02-10
Mirė ilgametis žemės ūkio ministras Medardas Grigaliūnas Plačiau

2014-02-05
LŽŪBA raštas žemės ūkio viceministrei gerb. L. Počikovskai dėl žemės įsigijimo Plačiau

2014-01-29
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ministerijai dėl informavimo apie eurą Plačiau

2014-01-17
LŽŪBA nesutinka įsileisti į šalį karantininio kukurūzų kenkėjo, vakarinio lapgraužio Plačiau

2014-01-16
LŽŪBA raštas Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui dėl perskirstymo išmokų taikymo Plačiau

2014-01-15
LŽŪBA raštas Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui Plačiau

2014-01-13
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiume Plačiau

2014-01-06
Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-836 "DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS PIRKĖJO DEKLARACIJOS PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" Plačiau

2014-01-02
LŽŪBA raštas žemės ūkio ir aplinkos ministrams bei Ministro Pirmininko patarėjui A. Damanskiui Plačiau

2013-12-23
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų! Plačiau

2013-12-18
Š. m. spalio 4 d. įvyko eilinis Lietuvos ir Latvijos žemės ūkio bendrovių asociacijų atstovų susitikimas Plačiau

2013-12-18
LŽŪBA raštas Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijoms Plačiau

2013-10-30
Š. m. spalio 30 d. įvyko pirmasis teismo posėdis Vilniaus apygardos administraciniame teisme Plačiau

2013-10-28
Europos Sąjungos oficialiame leidinyje pranešta apie Lietuvos žemdirbių pareikštą ieškinį Plačiau

2013-10-22
Pirmieji sprendimai teikia vilčių Plačiau

2013-10-15
Bendrovių veikla šiandien, o rytoj?...(straipsnis, skelbtas laikraštyje "Ūkininko patarėjas" Plačiau

2013-10-15
LŽŪBA raštai Seimo Kaimo reikalų komitetui dėl maksimalaus leistino įsigyti žemės ūkio paskirties žemės ploto; dėl lėšų perskirstymo tarp BŽŪP I-ojo ir II-ojo ramsčio Plačiau

2013-10-15
LŽŪBA raštas Aplinkos viceministrui Plačiau

2013-10-15
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiume Plačiau

2013-09-25
Džiugu, kad buvome išgirsti ir LR Vyriausybė Žemės ūkio ministerijos teikimu priėmė tokį patį sprendimą, kaip ir mes Plačiau

2013-09-24
LŽŪBA raštas Lietuvos sėklininkystės asociacijai Plačiau

2013-09-24
LŽŪBA raštas dėl teisminio proceso Plačiau

2013-09-06
Kodėl Asociacija nepritaria lėšų, skirtų išmokoms, mažinimui? Plačiau

2013-08-30
Skundai dėl sumažintų išmokų – jau teismuose Plačiau

2013-08-23
Š. m. rugpjūčio 27 d. susitikimas dėl tolimesnio disponavimo valstybine žemės ūkio paskirties žeme Plačiau

2013-08-09
Raštas LR Seimo Kaimo reikalų komitetui ir Žemės ūkio ministerijai dėl ŽŪM ir ŽSO didesnio savarankiškumo planuojant 2014-2020 m. Kaimo plėtrai skirtų lėšų panaudojimą Plačiau

2013-08-09
Raštas Žemės ūkio ministerijai dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių išskyrimo ir paramos lėšų jose ūkininkaujantiems skyrimo ir panaudojimo Plačiau

2013-08-07
Raštas Žemės ūkio ministerijai dėl tarpusavio pagalbos fondų steigimo Plačiau

2013-07-11
Raštas Žemės ūkio ministerijai dėl Nacionalinės gyvulininkystės sektoriaus plėtros 2014-2020 metų programos Plačiau

2013-07-11
Raštas Žemės ūkio ministerijai dėl ES BŽŪP reformos įgyvendinimo Plačiau

2013-07-11
LŽŪBA prezidiumo siūlymas (alternatyva teiktam siūlymui) dėl LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Plačiau

2013-06-07
Raštas Seimo Kaimo reikalų komitetui dėl LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Plačiau

2013-06-06
Dėl bendradarbiavimo su Ukrainos žemės ūkio darbuotojų profsąjunga Plačiau

2013-05-16
Raštas Žemės ūkio ministerijai dėl selekcinio užmokesčio Plačiau

2013-04-30
Dėl išmokų moduliacijos taikymo_SKUBU (vadovams) Plačiau

2013-04-30
Dėl išmokų moduliacijos_LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pozicija Plačiau

2013-04-24
Dėl asmeninio ūkio žemės naudojimo Plačiau

2013-04-23
Dėl darbo laiko trukmės žemės ūkio įmonių darbuotojams Plačiau

2013-04-19
LR Seimo Kaimo reikalų komitetas gyvulininkystei liko abejingas Plačiau

2013-04-15
Kreipimasis į LRS KRK dėl moduliacijos tiesioginėms išmokoms netaikymo ir papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų nemažinimo Plačiau

2013-04-15
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiume Plačiau

2013-04-08
Š. m. balandžio 13 d. Žemės ūkio ministerijoje susitikimas Plačiau

2013-04-08
Š. m. balandžio 12 d. seminaras apie pasėlių deklaravimo tvarkos naujoves Plačiau

2013-03-21
Parodos ,,Ką pasėsi 2013" metu pranešimas tema ,,Naujos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitus sistemos ypatumai" Plačiau

2013-03-19
Žemės ūkio ministerijoje susitikimo su žemės ūkio viceministre L. Počikovska metu aptartas žemės mokesčio klausimas Plačiau

2013-03-19
Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) įvyko susitikimas su Žemės ūkio ministerijos Žemės politikos departamento direktoriumi A. Petkevičiumi ir NŽT direktoriumi V. Lopiniu Plačiau

2013-02-20
Leidinys apie aplinkosaugos reikalavimus Plačiau

2013-02-20
Pranešimas iš Ministro Pirmininko kanclerio dėl LŽŪBA ir LŪS prezidiumų posėdyje priimtos rezoliucijos Plačiau

2013-02-20
Dėl Baltijos jūros veiksmų plane prisiimtų azoto ir fosforo išmetimo sumažinimo tikslų Lietuvai peržiūrėjimo Plačiau

2013-02-07
LST TK 15 „GRŪDAI, GRŪDŲ PRODUKTAI, DUONA, PAŠARAI“ ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS Plačiau

2013-02-04
Dėl LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Plačiau

2013-01-21
Lietuvos arbitražo asociacijos atsakymas dėl selekcinio užmokesčio Plačiau

2013-01-14
Rekomendacijos išskirtinės kokybės pieno ir jo gaminių gamybai ūkyje ar mažoje įmonėje Plačiau

2013-01-14
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiume Plačiau

2012-12-27
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija sveikina naudingiausius 2012 m. leidinius ir laidas Plačiau

2012-12-19
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų! Plačiau

2012-12-11
Baigėsi tradicinis Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos kartu Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba organizuojamas konkursas 2012 m. geriausiam gamybiniam žemės ūkio įmonės centrui nustatyti Plačiau

2012-12-10
Š. m. gruodžio 7 d. įvyko XX-asis Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos narių atstovų suvažiavimas Plačiau

2012-11-27
Dėl selekcinio užmokesčio lauks išvadų Plačiau

2012-11-20
Dėl srutų ir mėšlo išvežimo bei įterpimo į dirvą Plačiau

2012-10-24
Kurio rajono žemės ūkio veikla ko verta? Reitingavimo rezultatai Plačiau

2012-10-23
KAM ATITEKS „AGROMEDIJA 2012“ ŽVAIGŽDĖ? Plačiau

2012-10-08
LŽŪBA ir LŪS prezidiumų pasiūlymai politinėms partijoms Plačiau

2012-10-01
Š. m. rugsėjo 27 d. įvyko susitikimas tiesioginių išmokų mokėjimo už 2012 m. klausimais Plačiau

2012-09-19
Dėl VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos įtraukimo į Slėnio "Nemunas" plėtros programą Plačiau

2012-09-19
Dėl pelno mokesčio lengvatos investuojančioms įmonėms pratęsimo tikslingumo Plačiau

2012-09-19
Baltijos šalių žemės ūkio organizacijų tarybos posėdis Plačiau

2012-09-11
LŽŪBA raštas Lietuvos europarlamentarams Plačiau

2012-09-03
Visuotinio surašymo rezultatai - papildomas argumentas reikalauti didesnių išmokų Plačiau

2012-08-23
Teikia vilčių, kad bus priimti logiškesni sprendimai Plačiau

2012-08-21
Dėl LR žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo projekto Plačiau

2012-08-21
Dėl Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) "Nemunas" Plačiau

2012-08-08
Dėl PNTI už pieną mokėjimo paankstinimo Plačiau

2012-07-26
Liepos 20 d. įvyko Respublikinės artojų varžybos Plačiau

2012-07-26
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija organizuoja konkursą 2012 m. geriausiam gamybiniam žemės ūkio įmonės centrui nustatyti. Plačiau

2012-07-02
Š. m. birželio 29 d. paminėtas Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos 20-metis Plačiau

2012-06-13
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos raštas dėl ES Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės NAT/520 BŽŪP artėjant 2020 m. Plačiau

2012-06-05
Dėl LR Pelno mokesčio įstatymo 47 straipsnio papildymo įstatymo projekto NR. XIP-2763 Plačiau

2012-06-05
Daugiausiai gerų žodžių - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijai Plačiau

2012-05-18
Š. m. gegužės 18 d. LŽŪBA prezidiumo posėdis Plačiau

2012-05-11
Agrobalt 2012 metu - susitikimas su EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininku Plačiau

2012-05-08
ŽURNALISTŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „AGROMEDIJA 2012“ Plačiau

2012-05-08
Dėl dalyvavimo parašų rinkimo akcijoje Plačiau

2012-05-02
Dėl LR Darbo kodekso pakeitimų Plačiau

2012-04-26
Įvyko VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos dalininkų susirinkimas Plačiau

2012-04-24
Pozicija dėl LR Tiekiamų rinkai trąšų įstatymo projekto Plačiau

2012-04-24
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos pozicija dėl spekuliacijų žemės ūkio paskirties žeme problemos sprendimo Plačiau

2012-04-20
Biurokratizmas ir toliau klesti Plačiau

2012-04-13
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos pozicija dėl Trąšų įstatymo projekto Plačiau

2012-04-12
Š. m. balandžio 10 d. įvyko seminaras dėl naujos pasėlių deklaravimo tvarkos Plačiau

2012-04-06
Š. m. balandžio 17 d. Projektų atrankos komiteto posėdis Plačiau

2012-04-04
Š. m. balandžio 17 d. Žemės ūkio rūmų tarybos posėdis Plačiau

2012-04-04
Š. m. balandžio 12 d. Projektų vertinimo grupės posėdis Plačiau

2012-04-04
Š. m. balandžio 6 d. Žemės ūkio ministerijos renginys Plačiau

2012-04-04
Š. m. balandžio 11 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis Plačiau

2012-03-26
Š. m. kovo 28 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis Plačiau

2012-03-21
Š. m. kovo 30 d. susitikimas Plačiau

2012-03-20
Š. m. kovo 26 d. Žemės ūkio mokslo tarybos ir Žemdirbių švietimo tarybos jungtinis posėdis Plačiau

2012-03-20
Š. m. kovo 21 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdžiai Plačiau

2012-03-13
Š. m. kovo 2 d. Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiume Plačiau

2012-03-12
KTU Maisto instituto parengtos rekomendacijos Plačiau

2012-03-08
Š. m. kovo 14 d. LR Žemės ūkio rūmų prezidiumo posėdis Plačiau

2012-03-07
Š. m. kovo 6 d. įvyko pasitarimas dėl naujo GAAB reikalavimo įvedimo Plačiau

2012-03-07
Š. m. kovo 14 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis Plačiau

2012-03-07
Š. m. kovo 9 d. konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2012“ vertinimo komisijos posėdis Plačiau

2012-03-05
Š. m. kovo 8 d. Projektų atrankos komiteto posėdis Plačiau

2012-02-29
Š. m. kovo 2 d. Projektų atrankos komiteto posėdis Plačiau

2012-02-24
Š. m. kovo 1 d. Projektų atrankos komiteto posėdis Plačiau

2012-02-24
Š. m. vasario 29 d. Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacijos narių susirinkimas Plačiau

2012-02-09
Š. m. vasario 10 d. Projektų atrankos komiteto posėdis Plačiau

2012-02-09
Š. m. vasario 10 d. seminaras Lietuvos kaimo tinklo nariams Plačiau

2012-02-09
Ruošiamasi susitikimui su Premjeru Plačiau

2012-01-23
Š. m. sausio 25 d. Projektų atrankos komiteto posėdis Plačiau

2012-01-23
Š. m. sausio 25 d. pasitarimas Plačiau

2012-01-19
Š. m. sausio 26 d. Projektų atrankos komiteto posėdis Plačiau

2012-01-17
LŽŪBA 2012 m. sausio 13 d. prezidiumo posėdžio medžiaga Plačiau

2012-01-16
Š. m. sausio 18 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis Plačiau

2012-01-09
Š. m. sausio 12 d. Komisijos posėdis Plačiau

2012-01-09
Š. m. sausio 11 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis Plačiau

2012-01-09
Š. m. sausio 10 d. susitikimas ASU Plačiau

2012-01-03
Š. m. sausio 5 d. posėdis Plačiau

2011-12-23
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos pažyma žemės ūkio ministrui, Seimo Kaimo reikalų komiteto nariams Plačiau

2011-12-23
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų! Plačiau

2011-11-16
Startavo nauja asociacijos svetainė Plačiau

2011-10-17
Baigėsi tradicinis Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos kartu Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba organizuojamas žemės ūkio įmonių gamybinių centrų apžiūros konkursas. Plačiau

2011-08-11
Įsteigtas Agroverslo arbitražo teismas Plačiau