Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje
2017-07-31
LŽŪBA ir LŪS raštas dėl ES lėšų perkėlimo iš vieno ramsčio į kitą Plačiau

2017-07-28
Š. m. liepos 25 d. įvyko susitikimas su LR Seimo Pirmininku V. Pranckiečiu Plačiau

2017-07-20
Įvyko seminaras „Rizikos valdymas ES žemės ūkyje“ Plačiau

2017-07-20
Europos Komisija imasi veiksmų, kad padėtų regionams kurti atsparią ekonomiką globalizacijos sąlygomis Plačiau

2017-07-14
Įvyko seminaras LR darbo kodekso klausimais Asociacijos nariams Plačiau

2017-07-14
LŽŪBA raštas dėl augalų apsaugos priemonių naudojimo kai kuriuose EFA plotuose (pūdymai, azotą fiksuojantys augalai, įsėlis ir tarpinės kultūros) 2018 ir vėlesniais metais Plačiau

2017-07-03
Europos Audito rūmų ataskaita „ES parama jauniesiems ūkininkams turi būti tikslingesnė“ Plačiau

2017-07-01
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijai sukako 25-eri metai! Plačiau

2017-06-29
Europos Komisija paskelbė DISKUSIJOMS SKIRTĄ DOKUMENTĄ DĖL ES FINANSŲ ATEITIES (Lietuvių kalba) Plačiau

2017-06-28
Europos Komisija pradeda diskusijas dėl ES finansų ateities Plačiau

2017-06-21
UAB „SDG“ skyriuose dar iki š. m. liepos 1 d. organizuojami mokymai ir atestacija Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais Plačiau

2017-06-16
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiumo pasiūlymai dėl mokesčių sistemos tobulinimo Plačiau

2017-06-15
Europos Parlamentas neatmetė Europos Komisijos planų uždrausti pesticidus kai kuriose ekologiniu požiūriu svarbiose vietovėse (EASV) Plačiau

2017-06-12
Raštas Europos Parlamento nariams dėl Europos Komisijos ketinimų uždrausti augalų apsaugos produktus ekologiniu atžvilgiu svarbiose vietovėse (Žalinimas) Plačiau

2017-06-12
Ekspertai įspėja apie iš Brexit kylančią riziką, galinčią sutrikdyti ES žemės ūkio rinką Plačiau

2017-06-01
Susitikimas su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu Plačiau

2017-05-29
Raštas Europos Parlamento nariui B. Ropei dėl Europos Komisijos ketinimų uždrausti augalų apsaugos produktus ekologiniu atžvilgiu svarbiose vietovėse (Žalinimas) Plačiau

2017-05-29
Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia suskubti pateikti mokėjimo prašymus Plačiau

2017-05-19
Europos Komisijos šantažas dėl paramos gyvulininkystei nutraukimo NETEISĖTAS! Plačiau

2017-05-04
Baigėsi Europos Komisijos Konsultacijos dėl BŽŪP supaprastinimo ir modernizavimo – Lietuva aktyvumu pralenkė tik Maltą Plačiau

2017-05-02
Peticija dėl Aleksandro Stulginskio universiteto ateities Plačiau

2017-04-26
EK paskelbė konsultacijas Dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) modernizavimo ir supaprastinimo. Kviečiame visus Asociacijos narius aktyviai dalyvauti Konsultacijose, reikšti nuomones ir teikti pasiūlymus Plačiau

2017-04-19
Padovinio ŽŪB įdiegta pirmoji Baltijos šalyse mėšlo separavimo sistema. Modernūs ūkiai – perspektyvus, draugiškos aplinkai žemės ūkio gamybos modelis Plačiau

2017-04-14
Su šv. Velykom! Plačiau

2017-04-11
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ministerijai dėl mokestinių lengvatų įvertinimo Plačiau

2017-04-06
Asociacijos pastabos dėl Bratislavos deklaracijos Plačiau

2017-04-05
Š. balandžio 4 d. Žemės ūkio ministerijoje pristatytos 2017 m. deklaravimo aktualijos Plačiau

2017-04-04
Estijos, Latvijos ir Lietuvos žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms atstovaujančių savivaldos organizacijų pasitarimas Rygoje Plačiau

2017-03-29
Š. m. kovo 29 d. įvyko susitikimas su Europos Komisijos Žemės ūkio direktorato D3 skyriaus atstovais Plačiau

2017-03-15
Š. m. kovo 8 ir 10 d. įvyko Europos Komisijos Civilinio dialogo grupių „Pienas“ ir „Tarptautiniai žemės ūkio aspektai“ posėdžiai Plačiau

2017-03-13
LŽŪBA prezidiumo pareiškimas Plačiau

2017-03-13
Įvyko Helcom seminaras „Maistinių medžiagų (azoto ir fosforo) išmetimo į Baltijos jūrą mažinimo tikslų įgyvendinimas, MAI/CART skaičiavimo metodologija“ Plačiau

2017-03-13
Įvyko susitikimas Lietuvos atstovybėje Briuselyje su žemės ūkio atašė Karoliu Anužiu Plačiau

2017-03-06
LŽŪBA pasiūlymai LR Vyriausybės programos įgyvendinimo planui Plačiau

2017-03-03
Europos Komisija teikia baltąją knygą dėl Europos ateities Plačiau

2017-02-20
Europos Komisija ketina uždrausti augalų apsaugos produktų naudojimą „Žalinimo“ ekologiniu požiūriu svarbiose vietovėse (EFA) Plačiau

2017-02-07
Jau patvirtintos 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ metodinės rekomendacijos Plačiau

2017-02-03
ES Bendroji žemės ūkio politika, kad būtų „žalia ir patraukli”, turi tapti skaitmenine, teigia žemės ūkio technikos ekspertas Plačiau

2017-01-20
Nugriebto pieno milteliai intervencijoje: trečiasis pardavimų tenderis dėl pasiūlytų žemų kainų baigėsi be rezultatų Plačiau

2017-01-10
Š. m. sausio 9 d. įvyko posėdis dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių pakeitimo projekto Plačiau

2017-01-09
Š. m. sausio 5 d. Žemės ūkio ministerijoje aptarti Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo keitimo klausimai dėl Europos Komisijos pradėtos pažeidimo procedūros prieš Lietuvos Respubliką Plačiau

2017-01-09
Pienininkystės tendencijos – ko laukti 2017? Plačiau

2017-01-06
Š. m. sausio 5 d. susitikimas su žemės ūkio ministru Broniumi Markausku ir aplinkos ministru Kęstučiu Navicku Plačiau

2017-01-05
Pieno produktų ateitis 2017 m., pasak 1700 dietologų Plačiau

2017-01-02
Nuo 2017 m. – pirkimai tik NMA svetainėje Plačiau

2016-12-21
Šviesių, šiltų, jaukių, dvelkiančių ramybe šv. Kalėdų! Prasmingų ir laimingų Naujųjų Metų! Plačiau

2016-12-20
Europos ūkininkų SOS (Save Our Subsidies – gelbėkite mūsų subsidijas) Plačiau

2016-12-19
Brexit reiškia mažinimą likusiai ES, teigia Danija Plačiau

2016-12-13
Europos žemės ūkio ministrų tarybos išvados: stipresnis ūkininkas - geresnė maisto tiekimo grandinė Plačiau

2016-12-08
Š. gruodžio 8 d. Europos Komisija 2017 m. pabaigoje paskelbs Komunikatą dėl BŽŪP ateities Plačiau