Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje
2017-04-19
Padovinio ŽŪB įdiegta pirmoji Baltijos šalyse mėšlo separavimo sistema. Modernūs ūkiai – perspektyvus, draugiškos aplinkai žemės ūkio gamybos modelis Plačiau

2017-04-14
Su šv. Velykom! Plačiau

2017-04-11
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ministerijai dėl mokestinių lengvatų įvertinimo Plačiau

2017-04-06
Asociacijos pastabos dėl Bratislavos deklaracijos Plačiau

2017-04-05
Š. balandžio 4 d. Žemės ūkio ministerijoje pristatytos 2017 m. deklaravimo aktualijos Plačiau

2017-04-04
Estijos, Latvijos ir Lietuvos žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms atstovaujančių savivaldos organizacijų pasitarimas Rygoje Plačiau

2017-03-29
Š. m. kovo 29 d. įvyko susitikimas su Europos Komisijos Žemės ūkio direktorato D3 skyriaus atstovais Plačiau

2017-03-20
EK paskelbė konsultacijas Dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) modernizavimo ir supaprastinimo. Kviečiame visus Asociacijos narius aktyviai dalyvauti Konsultacijose, reikšti nuomones ir teikti pasiūlymus Plačiau

2017-03-15
Š. m. kovo 8 ir 10 d. įvyko Europos Komisijos Civilinio dialogo grupių „Pienas“ ir „Tarptautiniai žemės ūkio aspektai“ posėdžiai Plačiau

2017-03-13
LŽŪBA prezidiumo pareiškimas Plačiau

2017-03-13
Įvyko Helcom seminaras „Maistinių medžiagų (azoto ir fosforo) išmetimo į Baltijos jūrą mažinimo tikslų įgyvendinimas, MAI/CART skaičiavimo metodologija“ Plačiau

2017-03-13
Įvyko susitikimas Lietuvos atstovybėje Briuselyje su žemės ūkio atašė Karoliu Anužiu Plačiau

2017-03-06
LŽŪBA pasiūlymai LR Vyriausybės programos įgyvendinimo planui Plačiau

2017-03-03
Europos Komisija teikia baltąją knygą dėl Europos ateities Plačiau

2017-02-20
Europos Komisija ketina uždrausti augalų apsaugos produktų naudojimą „Žalinimo“ ekologiniu požiūriu svarbiose vietovėse (EFA) Plačiau

2017-02-07
Jau patvirtintos 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ metodinės rekomendacijos Plačiau

2017-02-03
ES Bendroji žemės ūkio politika, kad būtų „žalia ir patraukli”, turi tapti skaitmenine, teigia žemės ūkio technikos ekspertas Plačiau

2017-01-20
Nugriebto pieno milteliai intervencijoje: trečiasis pardavimų tenderis dėl pasiūlytų žemų kainų baigėsi be rezultatų Plačiau

2017-01-10
Š. m. sausio 9 d. įvyko posėdis dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių pakeitimo projekto Plačiau

2017-01-09
Š. m. sausio 5 d. Žemės ūkio ministerijoje aptarti Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo keitimo klausimai dėl Europos Komisijos pradėtos pažeidimo procedūros prieš Lietuvos Respubliką Plačiau

2017-01-09
Pienininkystės tendencijos – ko laukti 2017? Plačiau

2017-01-06
Š. m. sausio 5 d. susitikimas su žemės ūkio ministru Broniumi Markausku ir aplinkos ministru Kęstučiu Navicku Plačiau

2017-01-05
Pieno produktų ateitis 2017 m., pasak 1700 dietologų Plačiau

2017-01-02
Nuo 2017 m. – pirkimai tik NMA svetainėje Plačiau

2016-12-21
Šviesių, šiltų, jaukių, dvelkiančių ramybe šv. Kalėdų! Prasmingų ir laimingų Naujųjų Metų! Plačiau

2016-12-20
Europos ūkininkų SOS (Save Our Subsidies – gelbėkite mūsų subsidijas) Plačiau

2016-12-19
Brexit reiškia mažinimą likusiai ES, teigia Danija Plačiau

2016-12-13
Europos žemės ūkio ministrų tarybos išvados: stipresnis ūkininkas - geresnė maisto tiekimo grandinė Plačiau

2016-12-08
Š. gruodžio 8 d. Europos Komisija 2017 m. pabaigoje paskelbs Komunikatą dėl BŽŪP ateities Plačiau

2016-12-05
Diskusijos dėl Tiesioginių išmokų ateities (Bendroji žemės ūkio politika po 2020 m.) Plačiau

2016-12-02
Š. m. gruodžio 2 d. Dėl gamtos globalaus atšilimo kalta karvė, tos pačios gamtos tvarinys Plačiau

2016-11-28
Dėl Žemės ūkio ministerijos perkėlimo į Kauną Plačiau

2016-11-28
Įgyvendinant Europos pieno sektoriaus teisės aktų rinkinį stiprinama pieno gamintojų padėtis tiekimo grandinėje Plačiau

2016-11-28
Copa ir Cogeca remia Europos Komisijos ataskaitą dėl “Pieno paketo” veikimo, ragindama pratęsti jo taikymą po 2020 m. Plačiau

2016-11-25
Įvyko konferencija „Iššūkiai ir galimybės pieno ūkiams 2017“ Plačiau

2016-11-23
Dėl numoduliuotų lėšų kompensavimo Plačiau

2016-11-16
Pasiūlyti esminių ES išmokų ūkiams pokyčiai po 2020 m. Plačiau

2016-11-14
Š. m. lapkričio 14 d. Europos Komisijos Žemės ūkio rinkų darbo grupės rekomendacijos dėl ūkininkų padėties maisto tiekimo grandinėje Plačiau

2016-11-08
Š. m. lapkričio 4 d. įvyko konferencija „Žemės ūkis ir klimato kaita: pasitinkant naujus iššūkius“ Plačiau

2016-11-03
Š. m. spalio 27-28 d. įvyko Europos Komisijos Civilinio dialogo ir COPA-COGECA darbo grupių „Pienas ir pieno produktai“ posėdžiai Plačiau

2016-10-27
Įsakymas dėl tręšimo sąlygų 2016 metais nustatymo Plačiau

2016-10-26
Š. m. spalio 25 d. trečioji J. C. Junckerio vadovaujamos Komisijos metinė darbo programa „Sauganti, galių teikianti ir ginanti Europa“ Plačiau

2016-10-26
Š. m. spalio 25 d. 2017 metų Komisijos darbo programa. Klausimai ir atsakymai Plačiau

2016-10-26
Solveiga Mamavičienė. Melžiama karvė staklėmis netaps Plačiau

2016-10-26
DĖL PASĖLIŲ DRAUDIMO IR DALIES DRAUDIMO ĮMOKŲ SUSIGRĄŽINIMO Plačiau

2016-10-25
LŽŪBA raštas Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos Plačiau

2016-10-24
Š. m. spalio 19 d. COPA-COGECA „Mokslinių tyrimų“ darbo grupės posėdis Plačiau

2016-10-18
Kaimo plėtros konferencija, Korkas-2 Plačiau

2016-10-13
Š. m. spalio 5-7 d. COPA-COGECA organizuotas Europos ūkininkų kongresas: Inovacijų ir maisto teikimo grandinės sureguliavimo svarba Plačiau

2016-10-12
1996 ir 2016 m. Korko konferencijų deklaracijos Plačiau